Pirkimo taisyklės


Bendrosios nuostatos


MB „Motyvuoti atletai“ (toliau – mes), įm.k.: 304692912, PVM k.: LT100011657510, suteikia Jums galimybę naudotis tinklalapiu motyvuotiatletai (toliau – Tinklalapis). Mes siūlome Jums Tinklalapyje susipažinti su įvairiomis paslaugomis, reklama, straipsniais bei aktualia informacija apie sportą, mitybą ir aktyvią gyvenseną (toliau – Turinys). Šis Turinys yra prieinamas kiekvienam asmeniui nemokamai ir gali būti naudojamas tik jo privatiems tikslams, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis.

Autorinės teisės


Mes pasiliekame visas autorines teises ir kitas nuosavybės teises į bet kokį Tinklalapio Turinį, Tinklalapio dizainą (layout) ir naudojamą programinę įrangą.

Perspausdindami, cituodami ar kitaip platindami Tinklalapyje skelbiamą Turinį Jūs turite įdėti nuorodą į šaltinį.

Draudžiama keisti arba šalinti iš Turinio informaciją apie autorines teises, prekinius ženklus ar patentus.

Tuo atveju, jei patalpinate Tinklalapyje tam tikrą informaciją (komentarus, nuomones, nuotraukas, video ar kitą informaciją), Jūs tuo pačiu suteikiate mums neišimtinę, visur ir visam laikui galiojančią teisę šį turinį bet kokiu būdu naudoti, kopijuoti, padaryti jį viešai prieinamu ar išimti iš Tinklalapio.

Garantijos atsakomybė


Mes stengiamės užtikrinti sklandų Tinklalapio veikimą, tačiau nesuteikiame vartotojams jokių garantijų dėl Tinklalapio nepertraukiamo funkcionavimo ir nuolatinio prieinamumo. Mes pasiliekame teisę bet kada be išankstinio įspėjimo apriboti arba nutraukti Tinklalapio ar tam tikros jo dalies veikimą.

Mes neatsakome už Tinklalapio Turinyje galinčius pasitaikyti netikslumus ar kitokias klaidas. Mes galime atlikti pakeitimus ar pataisymus bet kuriuo metu.

Mes neatsakome už vartotojų komentarų turinį ir pasiliekame teisę jį redaguoti, kai yra pažeidžiamos šios Taisykles ar teisės aktai. Taip pat, mes turime teisę vienašališkai, be išankstinio įspėjimo bet kuriuo metu šalinti Tinklalapyje patalpintus vartotojų komentarus.

Naudodami Tinklalapį Jūs sutinkate ir pripažįstate, kad bet koks Tinklalapio Turinys, kurį Jūs skaitote ar parsisiunčiate, yra išimtinai pasirinktas Jūsų nuožiūra bei rizika, ir tik Jūs atsakote už dėl to patirtą žalą.

Tiek, kiek leidžia imperatyvios įstatymų normos, mes neatsakome už bet kokius tiesioginius ir/ar netiesioginius nuostolius, kuriuos gali patirti vartotojai ar tretieji asmenys dėl Tinklapyje pateikiamo Turinio, dėl Tinklalapio veikimo sutrikimų ar trečiųjų asmenų Tinklalapyje patalpintos informacijos teisingumo bei teisėtumo.

Mes atsakome už Tinklalapyje pateikiamų produktų, paslaugų kokybę, bet neatsakome už padarinius, atsirandančius dėl pasinaudojimo ar nepasinaudojimo be trenerio priežiūros, neatsakingai atliekant pratimus ar nepasitarus su savo šeimos gydytoju ar kitu medicinos specialistu.

Tais atvejais, kai Tinklalapyje yra patalpintos nuorodos į kitus tinklalapius, mes neatsakome už juose pateiktos informacijos turinį, tokių tinklalapių neprižiūrime, jų neatstovaujame ir nekontroliuojame.

Siuntimas ir grąžinimas


Mes įsipareigojame pristatyti fizines prekes per 14 darbo dienų nuo pinigų gavimo dienos už užsakymą.

Mes įsipareigojame siųsti prekes Lietuvos registruotu paštu, Omniva ar DPD, bet ne pirmenybine teise. Už siuntimo išlaidas apmoka klientas apmokėdamas už prekę.

Kokybiškos prekės nėra grąžinamos. Jeigu prekė yra nekokybiška už grąžinimo siuntimo paslaugas mokame mes. Jeigu prekė buvo sugadinta klineto, tuomet visos išlaidos yra apmokamos jo sąskaita.

Intelekuali informacija, paslaugos, rekomendaciniai mitybos planai, sporto programos ir el. knygos nėra grąžinamos.

Privatumo nuostatos


Mes nerenkame ir netvarkome Tinklalapio vartotojų asmens duomenų. Duomenys yra saugomi tik tuo atveju, jeigu klientas užsiregistruoja pirkdamas prekę ar paslaugą.

Mūsų Tinklalapyje cookie (slapukai) naudojami Tinklalapio lankomumo ir Turinio populiarumo statistikos tikslais. Cookie naudojimas neleidžia nustatyti Jūsų asmens tapatybės. Mes turime teisę perduoti anonimišką statistinę informaciją tretiesiems asmenims. Jūs turite teisę blokuoti cookie naudojimą savo interneto naršyklėje.

Priežiūros prenumeratos


Mes įsipareigojame įsigytu laikotarpiu suteikti klientui nuolatinę asmeninę priežiūrą el. paštu ar telefonu pagal pasirinktą priežiūros tipą.

Klientams užsisakiusiems narystę yra nuskaičiuojami papildomi pinigai nuo Jų sąskaitos (pagal jų pasirinktą priežiūros tipą), kiekvieną kalendronį mėnesį, kol jie patys nenutraukia prenumaratos sutarties. Pinigai yra nuskaitomi kiekvieno mėnesio tą pačia dieną, kuomet buvo užsakytas rekomendacinis mitybos ar sporto planas.

Narystę nutraukti galima bet kuriuo metu, tuomet ji nebus pratęsiama nuo ateinančio mėnesio, tačiau galios likusį laiką nuo paskutinio mokėjimo datos.

Prašymai / Skundai


Prašymą/skundą dėl mūsų interneto svetainėje įsigytos paslaugos/prekės galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt), taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/

Kita


Mes turime teisę be išankstinio perspėjimo šalinti vartotojų įkeltą ir šias Taisykles, trečiųjų asmenų teisėtus interesus ar Lietuvos Respublikos teisės aktus pažeidžiančią informaciją.

Esant Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimo požymiams ar teisėtiems teisėsaugos institucijų reikalavimams, mes perduodame visą turimą informaciją apie vartotoją atitinkamoms teisėsaugos institucijoms.

Apie Taisyklių pakeitimus informuojama Tinklalapyje.

Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Jei turite pageidavimų, pretenzijų ar klausimų, susijusių su Tinklalapiu, prašome rašykite šiuo elektroninio pašto adresu (info@motyvuotiatletai.lt).


Instagram

Tapk geresniu nei vakar! #MotyvuotiAtletai