Pirkimo taisyklės

BENDROSIOS NUOSTATOS

ĮSIGYDAMAS “MOTYVUOTI ATLETAI” PASLAUGAS JŪS SUTINKATE:

 • individualizuotos paslaugos bus sudarytos per 1-7 darbo dienas nuo teisingai užpildytos anketos dienos
 • prisegti asmenines fizinių kūno savybių nuotraukas pildant mitybos ir sporto anketas, tiksliam plano sudarymui bei progreso sekimui
 • užpildyti anketą per 30 kalendorinių dienų, nes kitu atveju užsakymas yra anuliuojamas ir pinigai nėra grąžinami
 • gauti užsakytas fizines prekes ne ilgiau nei per 3-5 darbo dienas apmokant pasirinktą siuntimo būdą savo sąskaita, nebent produkto aprašyme ar galutiniame užsakymo laiške yra nurodyta kitaip, arba daromas išankstinis užsakymas
 • po individualizuoto plano gavimo pačiam kreiptis į specialistus dėl papildomos informacijos apie iškilusius klausimus

MB „Motyvuoti atletai“ (toliau – mes), įm.k.: 304692912, PVM k.: LT100011657510, Gedimino pr. 9, PC Go9, Workland (4 aukštas), 01103 Vilnius, suteikia Jums galimybę naudotis tinklalapiu motyvuotiatletai (toliau – Tinklalapis). Mes siūlome Jums Tinklalapyje susipažinti su įvairiomis paslaugomis, reklama, straipsniais bei aktualia informacija apie sportą, mitybą ir aktyvią gyvenseną (toliau – Turinys). Šis Turinys yra prieinamas kiekvienam asmeniui nemokamai ir gali būti naudojamas tik jo privatiems tikslams, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis.

DARBO LAIKAS IR TRUKMĖ

Visos gaunamos užklausos el. paštu yra atsakomos tik darbo dienomis nuo 10:00 iki 17:00 val.

Mitybos konsultacijoms galite registruotis el. paštu: labas@motyvuotiatletai.lt nuo 10:00 iki 19:00 val. (Reikalinga būtina išankstinė registracija). Konsultacijos trukmė – 30 min.

Visi sporto bei mitybos planai yra sudaromi individualiai kiekvienam klientui pagal jo užpildytą klausimyną bei pateiktas nuotraukas, nuo anketos gavimo datos, per 5-7 darbo dienas, klientų eilės tvarka. Negavus mitybos ar sporto plano per 5 darbo dienas, būtinai kreipkitės el. paštu: labas@motyvuotiatletai.lt

AUTORINĖS TEISĖS

Mes pasiliekame visas autorines teises ir kitas nuosavybės teises į bet kokį Tinklalapio Turinį, Tinklalapio dizainą (layout) ir naudojamą programinę įrangą.

Perspausdindami, cituodami ar kitaip platindami Tinklalapyje skelbiamą Turinį Jūs turite įdėti nuorodą į šaltinį.

Draudžiama keisti arba šalinti iš Turinio informaciją apie autorines teises, prekinius ženklus ar patentus.

Tuo atveju, jei patalpinate Tinklalapyje tam tikrą informaciją (komentarus, nuomones, nuotraukas, video ar kitą informaciją), Jūs tuo pačiu suteikiate mums neišimtinę, visur ir visam laikui galiojančią teisę šį turinį bet kokiu būdu naudoti, kopijuoti, padaryti jį viešai prieinamu ar išimti iš Tinklalapio.

GARANTIJOS ATSAKOMYBĖ

Mes stengiamės užtikrinti sklandų Tinklalapio veikimą, tačiau nesuteikiame vartotojams jokių garantijų dėl Tinklalapio nepertraukiamo funkcionavimo ir nuolatinio prieinamumo. Mes pasiliekame teisę bet kada be išankstinio įspėjimo apriboti arba nutraukti Tinklalapio ar tam tikros jo dalies veikimą.

Mes neatsakome už Tinklalapio Turinyje galinčius pasitaikyti netikslumus ar kitokias klaidas. Mes galime atlikti pakeitimus ar pataisymus bet kuriuo metu.

Mes neatsakome už vartotojų komentarų turinį ir pasiliekame teisę jį redaguoti, kai yra pažeidžiamos šios Taisykles ar teisės aktai. Taip pat, mes turime teisę vienašališkai, be išankstinio įspėjimo bet kuriuo metu šalinti Tinklalapyje patalpintus vartotojų komentarus.

Naudodami Tinklalapį Jūs sutinkate ir pripažįstate, kad bet koks Tinklalapio Turinys, kurį Jūs skaitote ar parsisiunčiate, yra išimtinai pasirinktas Jūsų nuožiūra bei rizika, ir tik Jūs atsakote už dėl to patirtą žalą.

Tiek, kiek leidžia imperatyvios įstatymų normos, mes neatsakome už bet kokius tiesioginius ir/ar netiesioginius nuostolius, kuriuos gali patirti vartotojai ar tretieji asmenys dėl Tinklapyje pateikiamo Turinio, dėl Tinklalapio veikimo sutrikimų ar trečiųjų asmenų Tinklalapyje patalpintos informacijos teisingumo bei teisėtumo.

Mes atsakome už Tinklalapyje pateikiamų produktų, paslaugų kokybę, bet neatsakome už padarinius, atsirandančius dėl pasinaudojimo ar nepasinaudojimo be trenerio priežiūros, neatsakingai atliekant pratimus ar nepasitarus su savo šeimos gydytoju ar kitu medicinos specialistu.

Tais atvejais, kai Tinklalapyje yra patalpintos nuorodos į kitus tinklalapius, mes neatsakome už juose pateiktos informacijos turinį, tokių tinklalapių neprižiūrime, jų neatstovaujame ir nekontroliuojame.

Visos fizinės prekės, kurias galite įsigyti mūsų svetainėje turi 2 metų garantiją pagal galiojančius Lietuvos ir ES įstatymus. Garantijos klausimais privalote kreiptis į prekės gamintoją. MB Motyvuoti atletai garantinio aptarnavimo neteikia. Kreipdamiesi į prekės atstovą Lietuvoje, būtinai turėkite prikimo kvitą.

SIUNTIMAS IR GRĄŽINIMAS

Mes įsipareigojame pristatyti fizines prekes ne ilgiau nei per 3-5 darbo dienas nuo pinigų gavimo dienos už užsakymą. Nebent buvo nurodyta kitaip prie perkamos prekės arba buvo atliekamas išankstinis užsakymas.

Mes įsipareigojame siųsti prekes kurjeriu, bet ne pirmenybe teise. Už siuntimo išlaidas apmoka klientas apmokėdamas už prekę.

Kokybiškos prekės nėra grąžinamos arba keičiamos kliento sąskaita padengiant prekių kainų skirtumą bei papildomas siuntimo išlaidas.

Jeigu prekė yra nekokybiška už grąžinimo siuntimo paslaugas mokame mes. Jeigu prekė buvo sugadinta kliento, tuomet visos išlaidos yra apmokamos jo sąskaita.

Intelektuali informacija, paslaugos, rekomendaciniai mitybos planai, sporto programos ir el. knygos nėra grąžinamos.

PASLAUGŲ UŽSAKYMAS IR ATLIKIMAS

Mes įsipareigojame atlikti paslaugų (mitybos bei sporto planų) užsakymą per 1-7 darbo dienas.

Kiekvienas užsakymas yra aktyvus 30 kalendorinių dienų nuo atsiskaitymo dienos. Jeigu vartotojas užsakęs mitybos ar sporto planą per numatytą laikotarpį tinkamai* neužpildo jam atsiųstos anketos, tuomet užsakymas yra anuliuojamas ir pinigai nėra grąžinami.

Dovanų kuponai galioja 180 dienų nuo įsigijimo dienos, vėliau suteiktas nuolaidos kodas įsigytai sumai yra anuliuojamas ir pinigai nėra grąžinami.

Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos akcinėms prekėms ar paslaugoms. Įvykus techninėms klaidoms, pinigai grąžinami užsakovui.

*Tinkamai užpildytoje anketoje turi būti pateikti visi klausimyno duomenys bei asmeninės nuotraukos, reikalingos nustatyti kūno tipui.

DOVANŲ KUPONO TAISYKLĖS

DOVANŲ KUPONO ĮSIGIJIMO SĄLYGOS

Pirkėjas informuojamas, kad:

 1. Dovanų kuponas (-ai) patvirtina Dovanų kupono (-ų) turėtojo teisę savo nuožiūra pasirinkti ir paimti paslaugų Dovanų kupone (-uose) nurodytai sumai. Dovanų kupono (-ų) turėtojai paslaugas ir prekes gali išsirinkti įmonės svetainėje www.motyvuotiatletai.lt
 2. Dovanų kupono (-ų) turėtojas privalo:
  –   Perkant paslaugas įvesti jam suteiktą nuolaidos kodą į nuolaidos laukelį atsiskaitant už pasirinktas prekes ar paslaugas
 3. Įsigyjant paslaugas, viršijančias sumą, nurodytą dovanų kupone – trūkstamą sumą galima sumokėti banko ar kitu pavedimu. Išsirinkus paslaugas už mažesnę sumą, dovanų kupone nurodytos sumos likutis negrąžinamas.
 4. Kuponas galioja 6 mėnesius nuo jo įsigijimo datos (jei nenurodyta kitaip). Pasibaigus dovanų kupono galiojimo terminui, kuponas nustoja galioti ir kupone nurodyta pinigų suma negrąžinama.
 5. Dovanų kuponu galima atsiskaityti vieną kartą. Pateikus dovanų kuponą atsiskaityti už įsigyjamas paslaugas, dovanų kuponas jo turėtojui negrąžinamas.
 6. Dovanų kuponu galima atsiskaityti tik už MB „Motyvuoti Atletai“ teikiamas paslaugas. Už dovanų kuponą NEGALIMA įsigyti kito dovanų kupono.
 7. Dovanų kupono turėtojui, atsiskaitančiam Dovanų kuponu (-ais), PVM sąskaita- faktūra neišrašoma.
 8. Dovanų kuponas negalioja akcijinėms prekėms, jeigu nenurodyta kitaip tos akcijos sąlygose.

PRAŠYMAI / SKUNDAI

Prašymą/skundą dėl mūsų interneto svetainėje įsigytos paslaugos/prekės galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt), taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/

KITA

Mes turime teisę be išankstinio perspėjimo šalinti vartotojų įkeltą ir šias Taisykles, trečiųjų asmenų teisėtus interesus ar Lietuvos Respublikos teisės aktus pažeidžiančią informaciją.

Pagal Lietuvos Respublikos įstatymą, padirbinių pardavimas yra nusikaltimas. Motyvuoti Atletai yra atsakingas verslas ir Lietuvos įstatymų nepažeidinėja.

Esant Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimo požymiams ar teisėtiems teisėsaugos institucijų reikalavimams, mes perduodame visą turimą informaciją apie vartotoją atitinkamoms teisėsaugos institucijoms.

Apie Taisyklių pakeitimus informuojama Tinklalapyje.

Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Jei turite pageidavimų, pretenzijų ar klausimų, susijusių su Tinklalapiu, prašome rašykite šiuo elektroninio pašto adresu ( labas@motyvuotiatletai.lt).